Λιμάνια

Από τα συναφή συστήματα των Λιμανιών Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας και Πρέβεζας αντλούνται στοιχεία που αφορούν στην λιμενική δραστηριότητα που σχετίζεται με διακίνηση επιβατών και οχημάτων, όπως:

- Τα αναλυτικά στοιχεία των ακτοπλοϊκών δρομολογίων που εκτελούνται ή προγραμματίζονται. Ενδεικτικά, τα στοιχεία αυτά κατά περίπτωση είναι: πλοίο, εταιρεία, ώρες άφιξης και αναχώρησης, θέση, πύλη, έναρξη φόρτωσης, χωρητικότητα, διαθεσιμότητα, πληρότητα, αριθμός επιβατών και οχημάτων ανά είδος, κ.τ.λ.

- Κατάλογος με τα στοιχεία των εταιρειών που εντάσσονται στην λιμενική κοινότητα και το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν: εταιρική ταυτότητα, διεύθυνση γραφείων στοιχεία επικοινωνίας, σύνδεσμος στον ιστοχώρο κτλ

Δείτε την κίνηση σε πραγματικό χρόνο από:

Δείτε τα δρομολόγια από: